Den 29 mars 2019 utträder Storbritannien ur EU. För många svenska företag med affärer i Storbritannien kommer detta innebära stora utmaningar, bland annat avseende nu gällande avtal med brittiska företag. Allra helst som vi ännu inte vet om det blir en så kallat hård eller mjuk Brexit.

De företag som idag har avtalsrelationer med brittiska företag bör därför, om arbetet inte redan inletts, snarast se över sina kontrakt och andra samarbeten med de brittiska företagen.

Några av de effekter som kan tänkas inträda är bland annat avtalsmässig force majeure eller bestämmelser om väsentlig grund för uppsägning. Andra effekter kan vara valutaförändringar, tulltariffer, behov av licenser eller auktorisationer.

Även om vi idag inte vet hur Brexit ser ut, vet vi att Brexit kommer att inträffa. Det finns därför all anledning att snarast påbörja sina förberedelser inför vad som komma