Vid ett polisförhör har du som misstänkt inte någon skyldighet att besvara framställda frågor eller göra det sanningsenligt. Däremot kan det vara straffbart att falskeligen påstå att andra skulle ha begått brott.

Om du inte anhålls är du inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Är det av synnerlig vikt att du är tillgänglig för fortsatt förhör är du skyldig att stanna i ytterligare sex timmar.

Är du under 15 år är du inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än tre timmar, förutom om det är av synnerlig vikt för utredningen. I sådant fall är du skyldig att stanna kvar i ytterligare tre timmar.

Du kan tas i förvar under den tid som du är skyldig att stanna kvar, om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ingripandet, ordning och säkerhet.