Om du ska höras om ett brott som du är skäligen misstänkt för har du rätt att bli underrättad om vad misstanken består i. Gärningsbeskrivningen ska, i den mån det är möjligt, vara specificerad i fråga om tid, plats och övriga gärningsomständigheter så att du kan förstå vad du är misstänkt för och har möjlighet att försvara dig mot misstanken. Du har en ovillkorlig rätt att inte yttra dig över misstanken, du behöver alltså inte avge någon inställning till misstanken eller svara på frågor. I vissa fall har du även rätt att få en offentlig försvarare, du kan då begära den advokat som du vill ha och i annat fall väljs en ut till dig. Du har alltid rätt att på egen hand anlita en försvarare oavsett om rätten till offentlig försvarare är för handen.   Du har slutligen rätt att vid behov få hjälp av tolk och få viktiga handlingar översatta.