Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig.

Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under polisutredningen och företräder dig som brottsoffer i frågor angående skadestånd m.m. under rättegången.