, ,

Vilka rättigheter har jag som brottsoffer?

Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig.

Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under polisutredningen och företräder dig som brottsoffer i frågor angående skadestånd m.m. under rättegången.

Emilie Hillert

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.