Vilka behov fyller en god man?

Om en anhörig, på grund av sjukdom eller ålder, börjar få svårt att tillvarata sina egna intressen kan hen få en god man förordnad. Det kan vara en familjemedlem men ibland måste en oberoende person utses. I fall där det inte anses tillräckligt med att den anhörige får en god man kan det också bli aktuellt att förordna en förvaltare för den anhörige. Den anhörige har då rätt till en god man som tillvaratar dennes rätt i frågan om huruvida en förvaltare bör utses.

Emilie Hillert

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.