Kort om adoptionsprocessen

Utredning om medgivande
Hos kommunens socialtjänst kan ni ansöka om medgivande att få ta emot ett barn för adoption. När ni skickat in en ansökan om medgivande kommer kommunen starta ett s.k. medgivandeutredning samt erbjuda er en obligatorisk föräldrautbildning. När ni har gått klart föräldrautbildningen kommer socialtjänsten påbörja en utredning om er lämplighet som förälder.

Adoptionsansökan
Efter att ni blivit godkända som föräldrar och fått ett medgivande om adoption från kommunen är det nu dags att skicka in en ansökan till ett land. Detta gör ni enklast genom en adoptionsorganisation. Det kan vara bra att veta att olika länder har olika regler för de sökande. Det kan till exempel röra sig om regler kring hälsa, levnadsvillkor, ålder m.m.

Godkännande i barnets ursprungsland
När ansökan är inskickad till behörig myndighet i barnets ursprungsland, utreder myndigheten om adoptionen är för barnets bästa.

Barnbesked
När ni blivit valda som föräldrar till ett barn, informeras ni om vilket barn ni kommer att få adoptera via den svenska adoptionsorganisationen.

Kommunen ska ge samtycke
Efter att ni fått barnbeskedet blir det nu aktuellt att ansöka om samtycke hos kommunen. Ni får ett besked från kommunen inom två veckor.

Försäkringskassan
Tips! Skicka in beslutet om medgivande till Försäkringskassan innan ni reser, då fungerar allt med barnbidrag och föräldrapenning när ni kommer hem. Ni har också rätt att få föräldrapenning och barnbidrag under tiden ni befinner er i barnets ursprungsland.

Resebesked
Ni får besked från den svenska adoptionsorganisationen om när ni får resa till barnet.

Resan till barnet
Ni möter och hämtar ert barn. Hur rutinerna och reglerna är för detta och hur länge du behöver vara i landet varierar beroende på land.