Ibland brukar jag vid middagsbjudningar och liknande tillställningar där mingel förekommer fråga, “Vem skulle du begära som försvarsadvokat om du misstänks för brott och blir föremål för brottsutredning?” Det är sällan jag får något svar på den frågan. De flesta ser inte någon överhängande risk att hamna i en sådan situation (på goda grunder).

Men det är faktiskt inte är helt ovanligt att “vanliga, laglydiga medborgare” blir föremål för brottsutredning. Ibland räcker det med en anmälan till polisen, som i och för sig kan te sig tveksam, men som behöver följas upp. Eller ett missförstånd kring en situation för att en förundersökning ska inledas. Det kan vara allt från misstänkta oegentligheter i näringsverksamhet till påstående om vålds- eller sexualbrott.

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarsadvokat. Försvararen kan vara en så kallad offentlig försvarare eller en privat försvarare. Privat försvarare kan du anlita om du inte har rätt till en offentlig försvarare, vilket kan vara fallet om det fråga om ringa (lätt) brottslighet som kanske bara ger böter om du döms. Den privata försvararens arvode får du i första hand betala för själv.

I andra fall har du rätt till en offentlig försvarare, som i första hand av staten. Du har rätt att begära vilken advokat som du vill ha som offentlig försvarare. Denna rättighet, att begära en specifik advokat som försvarare, bör du alltid tillvarata! Väljer du ingen särskild advokat som offentlig försvarare kommer du att få en slumpmässigt vald advokat, som kanske inte har den erfarenhet som krävs i ditt ärende.

Jag rekommenderar att du, även om du inte är misstänkt för brott, tar några minuter och kollar upp vilka försvarsadvokater som finns i din närhet. Slå gärna en signal eller maila till den advokat som du tror att du skulle föredra ha vid din sida om du oturligt nog skulle behöva en försvarsadvokat. Lägg advokatens namn på minnet. Utöver advokatens kunskap, erfarenhet och genuina intresse av att försvara personer är personkemi mellan advokat och klient väldigt viktigt för att utgöra ett så bra försvararteam som möjligt.