Om du blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, rån, grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande eller annat brott som kan ge fängelse kan du få ett målsägandebiträde. Det kostar ingenting att ha ett målsägandebiträde.

Du kan namnge ett målsägandebiträde i samband med upprättandet av polisanmälan men även senare hos polisen/åklagaren när förundersökningen är inledd. 

Målsägandebiträdet ska stötta dig vid polisförhör och gå igenom förundersökningsprotokollet för att se om uppgifterna däri är rätt återgivna samt om något ska tilläggas.

Målsägandebiträdet ska under rättegången ge dig stöd och hjälp. Målsägandebiträdet ska föra ditt skadeståndsanspråk och hjälpa dig att precisera skadeståndets storlek.