Den senaste tiden har Migrationsöverdomstolen kommit att genomföra flertalet begränsningar till rätten att söka arbetstillstånd. Nedan följer en förenkling om vad dessa begränsningar innebär för dig som planerar att göra ett så kallat spårbyte – att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige.

 

Vad innebär det att göra ett spårbyte?

Huvudregeln inom svensk rätt är du ska ansöka om arbetstillstånd och få tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. Men det finns undantag som gör att du i vissa specifika situationer kan ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige istället.

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Det krävs dock att:

  • din ansökan om arbetstillstånd har kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter att avslagsbeslutet på din ansökan om asyl har börjat gälla,
  • att du har ett giltigt pass,
  • att du varit anställd de senaste fyra månaderna,
  • att du har haft undantag från arbetstillstånd under tiden du har varit asylsökande,
  • att din anställning sträcker sig i minst 12 månader till,
  • att dina anställningsvillkor är på samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är vanligt i branschen,
  • att du har sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring, samt
  • om du arbetar deltid, att du tjänar minst 13 000 kronor i månaden.

Du måste ha uppfyllt dessa krav de senaste fyra månaderna innan ansökan görs.

 

Vad innebär de nya begränsningarna?

Migrationsöverdomstolen har under en kort period genom två domar kommit att begränsa möjligheterna till att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige.

 

Den första domen (MIG 2020:5) gällde en sökande som tidigare hade beviljats ett arbetstillstånd. Hen hade senare sökt om att få sitt tillstånd förlängt, men fått avslag. Efter det kom hen att istället ansöka om asyl i Sverige, vilket också kom att avslås. Då gjorde hen ett så kallat spårbyte och ansökte om arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen menade att syftet med reglerna om spårbyte var att en person som redan påbörjar sin etablering på arbetsmarknaden under asylprocessen inte ska behöva lämna Sverige för att inge en ansökan om arbetstillstånd. Domstolen menade därför att detta inte omfattade situationer där den sökande redan tidigare haft ett arbetstillstånd i Sverige, som inte förlängts, och senare efter avslagen asylansökan ansökt om arbetstillstånd. Med anledning av detta kom hens ansökan att avslås.

Slutsats: Om du tidigare har haft ett arbetstillstånd i Sverige, som inte kommit att förlängas, och efter det söker asyl i Sverige istället, så kan du inte efter avslag i ditt asylärende ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Istället måste du åka tillbaka till ditt hemland och ansöka därifrån.

 

Den andra domen (MIG 2020:8) gällde en sökande som tidigare sökt asyl i Sverige och fått avslag. Efter att hens asylansökan avslogs så lämnade hen istället in en ansökan om verkställighetshinder och den sökandes ärende öppnades upp igen. Dock kom även denna process att leda till ett avslag på hens ansökan. Efter detta gjorde den sökande då ett så kallat spårbyte. Migrationsöverdomstolen menade här att en ansökan om spårbyte är möjligt först efter att en sökande fått avslag på sin ansökan om asyl, vilket inte omfattar ansökan om verkställighetshinder. Med anledning av detta kom hens ansökan att avslås.

Slutsats: Om du tidigare har ansökt om asyl i Sverige, fått avslag, ansökt om verkställighetshinder, fått ny prövning men återigen fått avslag, då har du inte möjlighet att göra ett spårbyte.