Vem företräder ett barn som blivit utsatt för brott?

Normalt företräds barn av sina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brott, eller om vårdnadshavarna av andra skäl inte är lämpliga att tillvarata barnets intressen, kan dock domstol förordna en särskild företrädare för barnet. Om en förälder blir misstänkt för brott mot sitt barn uppstår känsliga frågor när det gäller ansvar, lojalitet och rättigheter. Endast den som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskild lämplig för uppdraget får förordnas som särskild företrädare för barn.

Emilie Hillert

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.