Normalt företräds barn av sina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brott, eller om vårdnadshavarna av andra skäl inte är lämpliga att tillvarata barnets intressen, kan dock domstol förordna en särskild företrädare för barnet. Om en förälder blir misstänkt för brott mot sitt barn uppstår känsliga frågor när det gäller ansvar, lojalitet och rättigheter. Endast den som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskild lämplig för uppdraget får förordnas som särskild företrädare för barn.