Om den dömde saknar tillgångar kan du ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten (www.brottsoffermyndigheten.se). Innan Brottsoffermyndigheten beviljar ersättning måste du först ha försökt få skadeståndet utmätt från den dömde samt ansökt om ersättning från eventuell försäkring som du innehar. Utmätning sker genom en ansökan om verkställighet vid Kronofogdemyndigheten. I många hemförsäkringar ingår ett s.k. överfallsskydd som ger rätt till ersättning med ett bestämt belopp vid vissa typer av brott. Du kan inte få ersättning från Brottsoffermyndigheten om du redan har fått ersättning som motsvarar det utdömda skadeståndet genom försäkringen. Det går däremot bra att få både försäkringsersättning och skadestånd från den dömde. Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten om den dömde helt eller delvis saknar möjlighet att betala skadeståndet och du inte heller har kunnat få försäkringsersättning med ett belopp som motsvarar det skadestånd som domstolen utdömt.