Ett målsägandebiträde som har förordnats av domstolen betalas alltid av staten och är alltså inget som du behöver betala för. Den som döms för brottet kan däremot bli ersättningsskyldig till staten för kostnaden.