,

Vem betalar mitt målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde som har förordnats av domstolen betalas alltid av staten och är alltså inget som du behöver betala för. Den som döms för brottet kan däremot bli ersättningsskyldig till staten för kostnaden.

Joel Apitzsch

Joel Apitzsch är delägare och VD på Advokatfirman Guide i Stockholm. Joel Apitzsch arbetar uteslutande med brottmål och åtar sig uppdrag i hela landet som privat eller offentlig försvarare och som målsägandebiträde.