Staten betalar kostnaden för din offentliga försvarare om du frikänns. Om du däremot döms för brottet blir du skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Hur mycket du får betala tillbaka är beroende av vad du har i inkomst och din återbetalningsförmåga i övrigt. Döms du till exempel till ett långt fängelsestraff står staten vanligtvis för hela kostnaden.