Det finns två sätt att lägga ner ett aktiebolag, likvidation och konkurs. Frågan är om det finns pengar i bolaget eller inte?

Om det finns pengar i bolaget är det bäst att välja likvidation. Så länge bolaget inte är försatt i konkurs är styrelsen skyldig att upprätta årsredovisning och deklarera till Skatteverket. Det går därför inte att låta bolaget ligga i dvala tills dess att du kan behöva det igen (om du inte genomför vissa ändringsregistreringar). Dock så måste årsredovisning upprättas för varje år. Om det inte sker så kommer Bolagsverket besluta om tvångslikvidation. Därför är det bättre att välja frivillig likvidation för att få ut pengarna ur bolaget. Kontakta mig för att få veta mer om frivillig likvidation.

Konkurs är för bolag där inte finns pengar för att genomföra en likvidation. Konkursförvaltaren går då igenom bolagets verksamhet. För att undvika detta bör likvidation väljas. Ägaren till bolaget kan skjuta till pengar för att betala likvidatorn.

Slutligen vill jag framhålla att det är straffbart att inte upprätta årsredovisning i tid. Du kan bli dömd för bokföringsbrott. Det är vanligt förekommande att intet ont anande entreprenörer eller företagsledare flera år efter att verksamheten lagts ner blir kallade till Ekobrottsmyndigheten för förhör om varför årsredovisningen inte upprättades i tid.

Om avvecklingen av bolaget sköts finns tid och energi för att satsa på nya idéer.