Det som är avgörande för om en misshandel är att anse som grov eller inte är bland annat om gärningsmannen/gärningsmännen har visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. Exempel på detta är när flera personer tillsammans misshandlar en person eller när misshandeln sker med sparkar mot en person som ligger ned. År 2010 skedde en lagändring där syftet bland annat var att fler misshandelsgärningar skulle bedömas som grova. Efter år 2010 har det kommit flera vägledande avgöranden som särskilt tar upp gränsdragningen mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel (se bland annat NJA 2003 s. 229 och NJA 2013 s. 1155). Av de avgöranden går det att utläsa att det inte krävs att offret ska ha fått svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom av misshandeln för att den ska bedömas som grov utan att det är om gärningsmannen/gärningsmännen har visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet som ska vara avgörande.

Därutöver är misshandelsgärningar som är livsfarliga eller där gärningsmannen har tillfogat offret en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom att bedöma som grova.