Det är inte enbart mängden narkotika som avgör om ett narkotikabrott ska bedömas som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid enbart innehav av narkotika endast för eget bruk, kan man dock normalt sett utgå från nedanstående gränser mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden. Nedan anges den nedre gränsen för narkotikabrott av normalgraden avseende olika slags narkotikapreparat.

Amfetamin – 5 gram
Cannabis – 50 gram
Ecstasy – 50 tabletter eller 50 gram
GHB – 50 centiliter
Heroin – 0,05 gram
Kat – 4 kilogram
Kokain – 0,6 gram
LSD – 50 trippar eller 50 tabletter
Magic Mushrooms (psilocin eller psilocybin) – 100 gram (svamp)
Mefedron – 5 gram
Opium – 0,16 gram
Rohypnol – 250 tabletter (1 milligram-tabletter)
Subutex – 4 tabletter (8 milligram-tabletter)