Fråga: En kompis till mig greps på bar gärning med cirka 20 gram hasch och blev misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Jag tycker att det låter hårt. Var går egentligen gränsen för när det är ringa narkotikabrott?

Svar: Det är inte enbart mängden som avgör om ett narkotikabrott ska bedömas som ringa eller av normalgraden. Överlåtelser bedöms till exempel nästan alltid som normalgradsbrott, även vid mycket små mängder. Ett vanligt innehav, för eget bruk, av 20 gram hasch bör däremot alltid bedömas som ringa narkotikabrott. Det finns ingen exakt gräns, men i de flesta fall är innehav av under 50 gram cannabis att bedöma som ringa brott.

Det är dock inte ovanligt att polisen delger den misstänkte ett allvarligare brott än vad gärningen till slut kommer att bedömas som. Det kan bero på att man misstänker ett överlåtelsesyfte, osäkerhet beträffande mängden eller ren okunskap.