Det krävs i regel rätt mycket.

I äldre rättsfall från AD talas om att prestationerna skall väsentligen understiga vad arbetsgivaren har rätt att förvänta sig eller att inkompetensen vållar ag påtagliga olägenheter. Detta är på juristsvenska starka ord.

Sett till nya rättsfall har olönsamhet (vi pratar då om säljare framförallt) tillmätts betydelse.