Huvudregeln är att vårdnaden om ett barn är gemensam. Endast i undantagsfall kan en förälder ges ensam vårdnad om ett barn. I princip krävs då att den andra föräldern bedöms olämplig som vårdnadshavare. Undantag kan också göras om konflikten mellan föräldrarna är så djupgående att de inte kan samarbeta, om den ena föräldern har utsatt den andra för ett brott, eller om den ena föräldern flyttar utomlands. Då vårdnadstvisterna i många avseenden skiljer sig från andra domstolsprocesser är det viktigt att man företräds av ett erfaret ombud som är väl insatt i praxis och lagstiftning på området.