Villkorlig dom regleras i 27 kap. brottsbalken och är en påföljd som tillämpas i stället för fängelse. En villkorlig dom är en strängare påföljd än enbart böter och innebär att den dömde har två års prövotid, att hen har en skyldighet att under prövotiden vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig med en skyldighet att efter förmåga betala ålagt skadestånd. I de flesta fall stannar inte påföljden vid enbart en villkorlig dom utan den förenas ofta med dagsböter eller samhällstjänst (se andra blogginlägg där jag skriver mer detaljerat om dagsböter respektive samhällstjänst).

Om den dömde inte uppfyller sina skyldigheter under prövotiden får domstolen besluta om varning. Om misskötsamhet består kan domstolen undanröja den villkorliga domen och döma till en annan påföljd. I en sådan situation kommer domstolen ta hänsyn till eventuella utdömda böter eller fullgjord samhällstjänst som den villkorliga domen eventuellt kombinerats med. Myndigheterna har inte någon aktiv övervakning under prövotiden utan oftast upptäcks misskötsamhet genom att den dömde missköter samhällstjänsten som den villkorliga domen kombinerats med eller att det upptäcks att den dömde begått ny brottslighet.