Vad innebär samhällstjänst?

Samhällstjänst är en påföljd som du kan dömas till i kombination med exempelvis villkorlig dom. Om du döms till detta står det i domen hur många timmar samhällstjänst du ska utföra. Samhällstjänst innebär att du ska arbeta gratis för ”samhället”. Det kan exempelvis vara att arbeta i butik eller utomhus. Det är frivården (kriminalvården) som anvisar vart du ska genomföra den ådömda samhällstjänsten och arbetstiderna brukar anpassas så att man även ska kunna utföra sitt vanliga arbete eller studier.

Samhällstjänst är ett alternativ till fängelse och beroende på hur många månaders fängelsestraff domstolen anser att det du döms för motsvarar, så omräknas det till ett visst antal timmar samhällstjänst. Är exempelvis ”straffvärdet” en månads fängelse enligt domstolen så motsvarar det villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar.

Robin Grönvall

Brottmålsadvokat med kontor i Stockholm men som åtar sig uppdrag över hela landet. Arbetar företrädesvis som försvarare men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Erfarenhet av allt från snatteri, ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd till allvarligare misstankar som mord, grovt rån och grovt narkotikabrott. Arbetar även med s.k. eko-brottmål.