Samhällstjänst är inte en självständig påföljd utan är ett komplement till både villkorlig dom och skyddstillsyn. Samhällstjänst är detsamma som oavlönat arbete. Domstol kan döma ut lägst 40 timmar och högst 240 timmar, dock endast om den tilltalade uttryckligen samtyckt till samhällstjänst.

Kriminalvården ansvarar för att upprätta en arbetsplan inför utförandet av samhällstjänsten. Arbetet utförs vanligtvis hos ideella organisationer, såsom idrottsorganisationer, kyrkan, handikapprörelsen, Röda korset m.m. Arbetsuppgifterna är ofta underhålls- och trädgårdsarbete, städ- och köksarbete samt kontors- och receptionsarbete.

Samhällstjänst är ett alternativ till kortare fängelsestraff. I domen antecknas det alternativa fängelsestraffets längd. Om den dömde missköter sin samhällstjänst är det vanligt att domstolen ändrar påföljden till fängelse.