Vad innebär samarbetssamtal?

Samarbetssamtal är samtal mellan två föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor som rör barnen. Föräldrar som önskar gå på samarbetssamtal kan ansöka om det hos Familjerätten. Föreligger det en tvist mellan föräldrarna i domstol kan även domstolen besluta om samarbetssamtal. Samarbetssamtal är dock endast möjligt om båda föräldrarna samtycker till det. Med andra ord måste föräldrarna vara överens om att de ska gå på samarbetssamtal. Detta gäller oavsett om samarbetssamtal initieras genom en ansökan direkt till Familjerätten eller i domstol.

Syftet med samarbetssamtal är att föräldrar ska samarbeta bättre i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna har i samband med samtalen vid Familjerätten möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal rörande dessa frågor. Om föräldrarna når en överenskommelse under samarbetssamtalen när det samtidigt pågår en tvist i domstolen så kan föräldrarna avsluta tvisten i domstolen och välja att istället upprätta ett avtal hos Familjerätten. Man kan också begära att domstolen fastställer överenskommelsen genom dom.

Oavsett om samarbetssamtal sker på uppdrag av domstolen eller om föräldrarna vänder sig till Familjerätten innan en tvist inleds i domstolen så är samarbetssamtalen kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.