Förundersökning kallas den brottsutredning som polis och åklagare bedriver. En förundersökning kan inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Under förundersökningen försöker polis och åklagare att ta reda på vem som  kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal mot den misstänkte. Inom ramen för en förundersökning kan misstänkta personer frihetsberövas eller utsättas för andra tvångsmedel (ex. avlyssning), personer kan hämtas till förhör och teknisk utredning (ex. DNA- eller fingeravtrycksanalyser) kan inhämtas. När förundersökningen är avslutad sammanställs den i ett förundersökningsprotokoll. Innan åklagaren fattar beslut om åtal får den som misstänks för brottet gå igenom förundersökningsprotokollet och begära att förundersökningen ska kompletteras med sådant som kan tala till den misstänktes fördel.