Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med samäganderätt.

Om ni inte kommer överens om hur ni ska dela på tillgångarna i bodelningen kan ni begära att en bodelningsförrättare utses. En bodelningsförrättare är en advokat eller jurist som utses av tingsrätten efter ansökan från någon av er. Du kan i ansökan begära att en viss person utses. Bodelningsförrättarens uppgift är att se till att en bodelning kommer till stånd mellan er.