Att skiljas kan vara en livsomvälvande händelse som väcker många frågor till liv. Vad händer sen? Hur delar vi upp ett liv? Vad händer om vi inte kommer överens?

Efter en skilsmässa måste en bodelning genomföras. I en bodelning delas parternas egendom enligt parternas önskemål och/eller enligt gällande lag. Det är egendomen som finns på den dagen som ansökan om äktenskapsskillnad kommer in till tingsrätten som delas i en bodelning. Om parterna är överens kan de bodela själva. Om parterna inte är överens finns andra tillvägagångssätt.

Ett vanligt alternativ är att parterna skaffar varsitt ombud, förslagsvis en advokat eller jurist, som sinsemellan försöker nå en överenskommelse som båda parter kan acceptera. Det är viktigt att parterna förstår att de båda kommer att behöva kompromissa.

Om parterna trots hjälp från professionella ombud inte kan komma överens kan de ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Tingsrätten utser vanligtvis en advokat som ska genomföra bodelningen. Advokaten undersöker möjligheterna att nå en överenskommelse, men för det fall att det inte går så fattar advokaten själv beslut i tvistiga frågor. Kostnaden för bodelningsförrättaren delas som huvudregel lika mellan parterna. Beslutet går att överklaga.