När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. En bodelning är ett avtal vilket innebär att ni komma överens om hur tillgångarna ska delas upp emellan er. Om ni inte har ett äktenskapsförord har vardera maken rätt till hälften av det samlade giftorättsgodset (dvs. att egendom som inte är enskild egendom). Egendom kan vara enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller föreskrift i arv, gåvobrev eller testamente.

Om ni inte kan komma överens kan ni båda, gemensamt eller på egen hand, ansöka om en s.k. bodelningsförrättare hos tingsrätten. Tingsrätten kommer då att utse en jurist eller advokat vars uppgift blir att fatta ett objektivt riktigt beslut om bodelningen.