Kommer ni inte överens om bodelningen efter skilsmässan kan ni båda eller en av er ansöka om att få en bodelningsförättare förordnad av domstolen. När domstolen förordnat en bodelningsförättare ska denne i första hand försöka parterna att komma överens om hur egendomen ska delas upp. För det fall det inte går kommer bodelningsförättaren genomföra en tvångsdelning där denne beslutar om hur egendomen skall delas upp. Godkänner parterna bodelningen gäller den omedelbart men om någon av parterna inte är nöjd kan han eller hon klandra bodelningen inom fyra veckor från att ha blivit delgiven. Detta görs till tingsrätten.