Vad händer om mitt ex inte följer domstolens beslut om barnen?

Om en förälder inte rättar sig efter ett domstolsbeslut om vårdnad, boende eller umgänge kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av beslutet hos tingsrätten. Om det finns skäl kan ett beslut om verkställighet förenas med vite och i vissa fall polishämtning. I vissa fall kan ansökan om verkställighet avslås för att det har tillkommit nya omständigheter sedan domstolen meddelade sitt beslut. Ett beslut om verkställighet kan normalt erhållas inom några veckor från det att ansökan lämnats in.

Emilie Hillert

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.