Efter att en polisanmälan har upprättats bedriver polisen i samarbete med åklagare utredningen framåt. Förundersökningen är till för att reda ut om tillräckliga bevis finns för att en åklagare ska kunna väcka åtal. En åklagare får inte väcka åtal om tillräckliga bevis inte kommit fram. Polis eller åklagare ska vid det skedet i så fall lägga ned förundersökning om utredningen inte kommer framåt. De vanligaste anledningarna till att polis eller åklagare lägger ned förundersökningen är antingen att gärningen inte bedöms som brottslig eller att det inte går att peka ut vem den misstänkta är. Syftet med systemet är att inte slösa på statens resurser och inte orsaka individer onödigt lidande.

Beslut om att lägga ned en förundersökning innebär att polis och åklagare avslutar ärendet och att de inte kommer att vidta några fler åtgärder för att få klarhet i brottet.

Om du varit misstänkt för brott och därmed frihetsberövad, kan man få ersättning då?

 För det fall du varit misstänkt och därmed frihetsberövad (såsom anhållen eller häktad) i minst 24 timmar i sträck och polis eller åklagaren lagt ned förundersökningen har du som huvudregel rätt att få ersättning enligt frihetsberövandelagen.

Du kan då gå in på www.jk.se, där hittar du en blankett som du kan använda dig av. Du kan få ersättning för själva lidandet att sitta frihetsberövad, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter.

Enligt praxis är ersättningen för lidande i normalfallet 30 000 kr den första månaden, det vill säga ca 1 000 kr per dygn. Ersättning utgår därefter med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Det finns vissa omständigheter som medför en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår även till ungdomar i åldern 15 – 18 år.

Vad kan du göra om du varit utsatt för brott (målsägande) och polis eller åklagare lagt ned förundersökningen på felaktiga grunder?

Ibland lägger polis eller åklagare ned en förundersökning på felaktiga grunder, då kan du som målsägande begära omprövning eller överprövning av nedläggningsbeslutet. På åklagarens hemsida finns en blankett som du kan använda dig av:

https://www.aklagare.se/globalassets/diverse-filer-pa-webbplatsen/begaran-om-provning-av-polisbeslut-eller-overprovning-av-aklagarbeslut-2.pdf

Denna blankett kan du skicka till den åklagarkammare eller polismyndighet som valde att lägga ned förundersökningen.

För att vinna framgång med en begäran om omprövning eller överprövning gäller det att gå igenom de utredningsåtgärder som polisen vidtagit för att se vad polisen har missat. Det finns inga formkrav för hur denna begäran ska utformas, men jag skulle rekommendera att framställa begäran så tydligt som möjligt med de utredningsåtgärder som polisen missat. Det finns inga tidsfrister för när en begäran om omprövning/överprövning ska framställas.