När en person avlider måste en bouppteckning upprättas. Där tas samtliga tillgångar och skulder upp per dödsdagen. Detta gäller både för den avlidne och den efterlevande makan/maken, oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller inte. Samtliga tillgångar och skulder per dödsdagen skall tas upp. Vad som händer med huset beror på hur förhållandena ser ut per dödsdagen. Under förutsättningen att det bara ni två och att du är ensam dödsbodelägare samt att ni äger ett hus gemensamt (dvs. förutsatt att ni båda står som 50/50 ägare till huset) kommer efterlevande makan/maken tillskiftas den avlidne makens hälft och giftorättsgods. Det vore även bra om du även pratar med banken samtidigt och ser om det finns några bolån kopplade till hans ägarandel och hur det ska regleras. Sammanfattningsvis behöver bara bouppteckningen upprättas och registreras hos Skatteverket. När bouppteckningen registrerats skickar du in en vidimerad kopia på den registrerade bouppteckningen in till Lantmäteriet där du ansöker om ändring av lagfart.