FRÅGA: Hej, jag har skrivit på ett avtal för en bostadsrätt i en nyproduktionsbyggnad. Lägenheten skulle vara 53 kvadratmeter stor och kosta 2 miljoner. Igår fick vi reda på att de byggt lägenheten en kvadratmeter mindre, alltså 52 kvadratmeter. Måste vi fortfarande betala samma pris för den fastän den nu är mindre? Vad har jag för rättigheter angående detta?

Det är inte helt ovanligt att man ser artiklar i tidningen om att en lägenhet har sålts för fantasisumman X kr. Detta slås inte sällan ut i kronor per kvadratmeter, vilket lätt kan leda en till slutsatsen att lägenhetens värde är direkt proportionerlig i förhållande till dess storlek. Så är dock inte fallet, vilket är synd eftersom det skulle förenkla saker avsevärt. Om du till exempel hade köpt en lägenhet som du trodde var 100 kvm, men som i själva verket var 99 kvm – så torde den vara värd 1% mindre än vad den var värderad till när den antogs vara 100 kvm. Men riktigt så enkelt är det ofta inte.

Vid upplåtelse av bostadsrätt ”för första gången” finns regler om fel i bostadsrättslagen. Där framgår att bostadsrätten ska vara i dugligt skick, om inget annat har avtalats. Så frågan i ditt fall blir: vad har egentligen avtalats?

Det man får utreda i ditt fall är vad det är som har hänt. Var den ursprungliga uppgiften om lägenhetens storlek ungefärlig? Finns det en decimal inblandad någonstans? Det vill säga om lägenheten skulle vara 99,5 kvm och rundades av till 100, men blev sedan 99,4 vilket avrundades ner till 99 – så skulle jag säga att det är en relevant uppgift. Det skulle även kunna vara en fråga om yta enligt ritning eller uppmätt area, enligt en annan mätstandard – alltså att man har utgått från olika begreppsbildningar som kanske inte är direkt jämförbara. Det vill säga vem har sagt vad och varför. Men låt säga att du utreder detta och kommer fram till att byggaren har ändrat något förhållande så att lägenheten faktiskt har blivit exakt en kvadratmeter mindre än planerat, vad göra då?

Eftersom det finns ett antal variabler som kan styra värdet på en bostad, såsom standard, utsikt m.m. så är det ofta tacksamt om man kan hitta en exakt jämförbar lägenhet, vilket såklart per definition är omöjligt – men desto närmre desto bättre. Alternativt så skulle man kunna ta in en värderingsperson för ett utlåtande. Men dessa är frågor om bevisning. Oavsett hur det är med den frågan så börjar alla ärenden på samma sätt: man framställer ett krav! Det vill säga, du reder ut vad som har hänt, gör en uppskattning av det prisavdrag du menar att detta borde motivera, samt eventuellt avdrag på avgiften till föreningen, skriver ner detta och skickar det till den som det berör.

Att hålla i åtanke är att man alltid kan nå en utomrättslig överenskommelse om alla inblandade parter är tillräckligt motiverade. Att vara jurist på advokatbyrå är ofta till lika delar arbete som detektiv och indrivare. Så håll detta som ett mantra: utred och kräv!