Straffet villkorlig dom är en påföljd som domstolen kan döma ut om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år. Om den dömda återfaller i brottslighet under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare bestämma annan påföljd för brottet.