Vad betyder villkorlig dom?

Straffet villkorlig dom är en påföljd som domstolen kan döma ut om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år. Om den dömda återfaller i brottslighet under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare bestämma annan påföljd för brottet.

Ivan Zivkovic

Ivan Zivkovic arbetar som biträdande jurist i Stockholm med fokus på brottmål. Han åtar sig uppdrag i hela landet som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och LVM.

Talar serbiska.