För att man ska kunna besluta om vård av barn och unga krävs förutom att vården inte kan ges på frivillig väg att det föreligger ett visst kvalificerat vårdbehov till följd av någon av de omständigheter som anges i Lagen om vård av unga (LVU).

Ett kvalificerat vårdbehov innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och det krävs konkreta omständigheter som talar för en risk för skada. Den konkreta risken för barnets hälsa ska bero på förhållandet i hemmet (miljöfallen nämns i 2 § LVU), eller på den unges beteende (beteendefallen nämns i 3 § LVU).

När man talar om beteendefallen är det barnets eller den unges egna beteende som föranleder behovet av vård. Det kan vara fråga om missbruk av beroendeframkallande medel eller brottslig verksamhet, men även annat socialt nedbrytande beteende. Ett socialt nedbrytande beteende innebär att en person beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Detta kan vara till exempel att barnet eller den unge vistas i olämpliga miljöer såsom en knarkarkvart eller att den unge prostituerar sig.