Om du häktas för brott kan domstolen ge åklagaren tillstånd att meddela dig restriktioner. Restriktioner får bara meddelas om det bedöms finnas en risk att den misstänkte annars kan försöka påverka utredningen på något sätt (s.k. kollusionsfara). Restriktionerna kan utformas på olika sätt, de kan bland annat innefatta att du inte får ta emot besök eller träffa andra häktade, att du inte får ta emot eller ringa samtal eller att du inte får ta del av radio, tv eller tidningar. Restriktionerna får inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt i det särskilda fallet.

Restriktioner förhindrar däremot inte kontakt med din försvarsadvokat, vissa internationella organ samt representant från religiösa samfund.

Åklagaren får, utan tillstånd av domstolen, besluta om restriktioner för den som är anhållen.