Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i  2 till 7 år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i 6 till 10 år.

Det höga straffvärdet innebär att annan påföljd än fängelse bara kan komma i fråga i undantagsfall, exempelvis om den dömde är under 21 år eller endast döms för medverkan i mindre mån. De påföljder som i så fall kan bli aktuella är skyddstillsyn i kombination med fängelse eller med en föreskrift om särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård)