Straffskalan för brottet rån av normalgraden är fängelse mellan ett och sex år, för grovt rån är straffet mellan fyra och tio års fängelse. När en domstol ska bedöma var någonstans inom straffskalan som ett visst brott hör hemma tas hänsyn bland annat till om det använts våld, vilket värde det som tillgripits har samt om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet och råhet, exempelvis genom att använda vapen eller rikta brottet mot någon som har svårt att försvara sig själv.

Innan ett straff döms ut ska domstolen också beakta andra omständigheter, exempelvis gärningsmannens ålder (personer under 21 år kommer billigare undan) samt andra omständigheter som kan vara förmildrande eller försvårande.

Personrån ligger ofta inom den nedre delen av straffskalan för rån av normalgraden. Straffvärdet för de flesta personrån ligger uppskattningsvis mellan 12 och 18 månaders fängelse. Straffet kan dock bli betydligt hårdare om det exempelvis riktats mot någon som på grund av sin ålder anses vara särskilt utsatt och skyddslös, eller om allvarligt våld använts.

Att straffvärdet är på fängelsenivå innebär emellertid inte att det alltid döms ut fängelsestraff. Den som är över 21 år och döms för ett personrån kan, om det exempelvis finns en missbruksproblematik, i vissa fall dömas till en så kallad kontraktsvård. Den som är under 21 kan, om straffvärdet inte är alltför högt, dömas till exempelvis samhällstjänst inom ramen för en skyddstillsyn eller villkorlig dom. Personer under 18 år döms aldrig till fängelse, för dessa gäller speciella ungdomspåföljder som exempelvis ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård.