Sexköp har debatterats mycket det senaste året, inte minst efter att en känd tv-profil gripits i en stor polisrazzia på en bordell i Stockholm. I ett uppmärksammat reportage från SVT ursäktade sig en annan ertappad sexköpare med att sexköp var ”enklare än att springa på krogen”.[1]

Men vad blir egentligen konsekvenserna av att ”köpa sex”?

Köp av sexuell tjänst

I Sverige är det lagligt att sälja sex. Däremot är det olagligt att köpa sexuella tjänster. Brottet heter köp av sexuell tjänst och kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Böter är den vanligaste påföljden.

Åtal eller strafföreläggande

Om en person ertappas med att köpa sex håller polisen förhör med personen, ofta redan på plats och annars senare på polisstationen. Om åklagaren bedömer att bevisningen håller kommer hen att väcka åtal och personen kallas då till en rättegång där tingsrätten prövar om personen gjort sig skyldig till brott.

Åklagaren kan välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal, om den misstänkte godkänner det. Det betyder att man kan dömas till böter utan att det blir någon rättegång. En förutsättning är dock att personen har erkänt brottet. En annan förutsättning är att brottet inte är så pass allvarligt att fängelse borde dömas ut. Det är åklagaren som beslutar om strafföreläggande och det finns inga garantier för att man slipper rättegång bara för att man erkänner ett brott.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

De flesta vet att det är olagligt att ha sex med någon som är under 15 år (våldtäkt mot barn). Men att förmå ett barn över 15 år, men som inte fyllt 18 år, att utföra eller tåla sexuella handlingar mot ersättning utgör också ett särskilt brott; utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Straffet är fängelse i högst fyra år.

Det spelar ingen roll om barnet anser sig sälja sex frivilligt, det är ändå brottsligt att utnyttja barn sexuellt mot ersättning. Man kan dömas även om man inte vet att personen man stämt träff med är under 18 år. Det räcker med att man har varit oaktsam, antingen medvetet eller för att man inte har gjort vad man kunnat för att försäkra sig om att personen verkligen är över 18 år.

Sugardating

De senaste åren har det startats ett antal dejtingsidor för s.k. ”sugardating”. Sugardating marknadsförs som en ömsesidig relation mellan en äldre person och en yngre, där den äldre personen skämmer bort den yngre med dyra presenter, resor och restaurangbesök i utbyte mot sällskap. Det är dock underförstått att den som betalar för träffarna förväntar sig sex, och det är därmed fråga om förtäckt prostitution. I själva verket sker träffarna ofta mot kontant betalning, men även andra gåvor kan i lagens mening utgöra ersättning för sexuella tjänster.

Sugardating framställs som något lyxigt och ofarligt, och på så sätt lockas även barn in i prostitution. Även om sugardatingsidorna officiellt har en 18-årsgräns är det enkelt för barn att registrera sig och en del annonser är skrivna av barn så unga som 13 år. Ett flertal män har dömts för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling efter att ha träffat barn på sugardatingsidor.

Våldtäkt och oaktsam våldtäkt

Svensk lagstiftning utgår från att sex ska ske med samtycke. Därför kan man göra sig skyldig till våldtäkt, eller alternativbrottet oaktsam våldtäkt, om man köper sexuella tjänster av en person som man vet, eller borde ha vetat, inte deltar frivilligt. Straffskalan för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för oaktsam våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Det är alltså fråga om betydligt högre straffskalor än för brottet köp av sexuell tjänst.

Nyligen dömdes en man för oaktsam våldtäkt efter att ha köpt sex av en kvinna som var utsatt för människohandel. I rättegången åtalades mannen tillsammans med de två människo­handlarna och 15 andra sexköpare. Mannen hade inte använt något fysiskt våld eller tvång mot kvinnan. Åklagaren menade dock att han insåg, eller i vart fall borde ha insett, att kvinnan var ett offer för människohandel och inte deltog frivilligt. Mannen dömdes för oaktsam våldtäkt, köp av sexuell tjänst och kränkande fotografering (han hade även filmat samlaget utan att kvinnan visste om det), och fick åtta månaders fängelse. En person kan alltså dömas för både oaktsam våldtäkt och köp av sexuell tjänst för ett och samma tillfälle. Mannen fick också betala 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan som han hade våldtagit.[2]

 Konsekvenserna för den som utnyttjas är livslånga

 Sexköpslagstiftningen är en skyddslagstiftning. Det finns en anledning till att det är kriminaliserat att köpa sex, men inte att sälja sin kropp. Lagstiftaren vet att de som utnyttjas i prostitution far mycket illa. Det finns många orsaker till att en person hamnar i prostitution, men tidigare sexuella övergrepp, självskadebeteende och ekonomisk utsatthet är vanliga faktorer. Genom att gång på gång sälja sin kropp, sitt samtycke och sin intimitet riskerar personen som utnyttjas i prostitution att orsakas ett livslångt trauma.

 

[1] Xhaferi, Valentina och Gustafsson, Amanda (2021, 9 februari). Så förklarar sig sexköparna direkt när de gripits i Göteborg. SVT Nyheter. Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-berattar-sexkoparna-om-brottet-for-tv-teamet-fran-svt-vast [Hämtad 2021-02-24].

[2] Svea hovrätts dom den 15 juli 2019 i mål nr B 5624-19.