Vad är ett strafföreläggande?

Åklagaren kan i vissa fall, istället för att väcka åtal mot dig, välja att meddela ett strafföreläggande. Detta förekommer framför allt för erkända brott med lågt straffvärde. Påföljden vid ett strafföreläggande är dagsböter eller villkorlig dom. Om du godkänner ett strafföreläggande så slipper du en rättegång om gärningen och den offentlighet som ett åtal och rättegång innebär. Ett strafföreläggande är inte en offentlig handling.

Joel Apitzsch

Joel Apitzsch är delägare och VD på Advokatfirman Guide i Stockholm. Joel Apitzsch arbetar uteslutande med brottmål och åtar sig uppdrag i hela landet som privat eller offentlig försvarare och som målsägandebiträde.