Åklagaren kan i vissa fall, istället för att väcka åtal mot dig, välja att meddela ett strafföreläggande. Detta förekommer framför allt för erkända brott med lågt straffvärde. Påföljden vid ett strafföreläggande är dagsböter eller villkorlig dom. Om du godkänner ett strafföreläggande så slipper du en rättegång om gärningen och den offentlighet som ett åtal och rättegång innebär. Ett strafföreläggande är inte en offentlig handling.