De flesta i samhället känner till att en person som blir misstänkt för brott normalt sätt har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Det är inte lika känt att ett brottsoffer också har rätt till ett juridiskt ombud – ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en utbildad jurist som företräder brottsoffret (målsäganden) i brottmålsprocessen och har till uppgift att utge stöd och tillvarata brottsoffrets rättigheter

När du har blivit utsatt för ett brott kan du meddela polisen att du önskar ett målsägandebiträde. Om du önskar att en viss jurist eller advokat ska vara ditt målsägandebiträde ska du meddela det till polisen som sedan informerar åklagaren.

Åklagaren är den jurist som leder förundersökningen och åklagaren kontaktar tingsrätten och lämnar in en ansökan om att du som brottsoffer ska få ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet är sedan med brottsoffret under förundersökningen/polisutredningen och om åtal väcks, även vid rättegången inför domstol och kan då hjälpa till att föra brottsoffrets talan om skadestånd (även kallat enskilt anspråk), som kan vara av varierande karaktär. Att utsättas för brott är först och främst en kränkning av den personliga integriteten och kan därför föranleda en ideell ersättning för den misstänkta, s.k. kränkningsersättning. Vidare kan brottet även ha inneburit sjukskrivning, smärta, fysiska skador eller skada på egendom. Målsägandebiträdet hjälper brottsoffret att driva skadeståndstalan så att brottsoffret blir kompenserad.

Utöver att driva skadeståndstalan finns målsägandebiträdet till som ett mentalt stöd för brottsoffret under hela processen. Målsägandebiträdet förklarar varje steg i processen och följer med brottsoffret på polisförhör och på rättegången. Om du har blivit utsatt för brott ska du alltid önska att ett målsägandebiträde förordnas för dig. Tingsrätten kommer sedan besluta om det finns tillräckliga skäl eller inte för att utse ett målsägandebiträde.