Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som har i uppdrag att ta tillvara målsägandens (brottsoffrets) intressen genom hela rättsprocessen. Detta kan innebära att målsägandebiträdet följer med målsäganden till polisförhör och senare tillsammans med målsäganden går igenom polisens förundersökningsprotokoll. Målsägandebiträdet kan även undersöka om det finns ytterligare bevisning som kan läggas fram vid en rättegång eller hjälpa till med att begära skadestånd eller överklaga en dom. Ett målsägandebiträde kan även förklara hur en rättegång går till och i övrigt ge det stöd som behövs för att målsäganden ska känna sig så trygg som möjligt inför en kommande rättegång. Målsägandebiträdet följer alltid med målsäganden till rättegången.

Målsäganden behöver inte betala några kostnader för att få ett målsägandebiträde. I stället är det staten som står för kostnaderna för målsägandebiträdet. Om den tilltalade döms för brottet kan däremot den tilltalade få betala tillbaka kostnaderna för målsägandebiträdet till staten.

Lagen om målsägandebiträde reglerar när man har rätt till ett målsägandebiträde. Det kan exempelvis vara aktuellt om man har blivit utsatt för ett sexualbrott eller om man är närstående till den tilltalade. Det kan även finnas andra skäl till att få ett målsägandebiträde, t.ex. att man är väldigt ung eller har andra behov av hjälp under rättegången.

Det är åklagaren som begär att domstolen ska förordna ett målsägandebiträde. Domstolen ska sedan bedöma om det finns behov av ett målsägandebiträde och eventuellt utse ett sådant biträde för målsäganden. Målsäganden har även själv alltid rätt att önska ett målsägandebiträde. Om man anser att man behöver ett målsägandebiträde ska man meddela detta till åklagaren eller polisen. Man kan samtidigt uppge om det är någon särskild advokat eller jurist man önskar som målsägandebiträde.