Ett dolt fel är ett fel som en köpare eller säljaren inte kunnat se med blotta ögat och inte upptäckts vid en noggrann besiktning. Felet ska även redan ha funnits i bostaden innan köpet. För att det ska kunna ses som ett dolt fel krävs att innan du köper bostaden att du genomför din undersökningsplikt, som både är långtgående och kräver mycket från köparen. Många väljer vid köp av bostad att ibland ta in besiktningsmän för att kolla igenom bostaden, men det räcker inte alltid att bara ta in en besiktningsman utan du måste själv även undersöka bostaden. Öppna fönster, kolla avlopp, fråga hur rör och ledningar är dragna samt när de senast byttes ur, kolla i skåp, spola i kranar och kika i toalettstolen, kolla ventilationer och titta under mattor och fråga om vitvaror och tidigare renoveringar m.m. Luktar det fukt eller mögel så kan det vara bra att kolla närmare på det. Felet ska heller inte vara förväntat, dvs. felet måste stå i proportion och rimlighet till bostadens skick och ålder samt konstruktion i sin helhet. För det fall ett dolt fel upptäcks kan man få en nedsättning av köpeskillingen, men för det krävs att felet ska vara så pass allvarligt att det påverkar marknadsvärdet. Säljaren har även ett ansvar att upplysa köparen om alla kända brister och fel i bostaden, det kallas för säljarens upplysningsplikt. Dock är den är inte lika långtgående som köparens undersökningsplikt. En säljare är ansvarig för dolda fel i tio år efter bostadsöverlåtelsen. Köparen kan då bli skyldig till återbetalning av köpesumman eller bli skadeståndsskyldig om felet berott på försummelse av säljaren. Skulle felet vara av väsentlig betydelse för köparen kan köparen kräva att häva köpet.