En förundersökning är det som i vardagligt tal även kallas polisutredning. Reglerna om förundersökningen finns i Rättegångsbalken (RB). En förundersökning kan inledas när det kan antas att ett brott har begåtts. Kan antas är den lägsta misstankegraden. Det behöver inte finnas någon misstänkt för att en förundersökning ska få inledas. Förundersökningen leds av en åklagare eller, vid mindre allvarlig brottslighet, av en för ändamålet särskilt utbildad polis.

Den som är misstänkt för brott har alltid rätt till en försvarsadvokat redan under förundersökningen. I de flesta fall kan en offentlig försvarare utses. Det är då domstolen som utser försvarsadvokaten, och om den misstänkte har begärt en namngiven advokat så brukar denne utses. Försvararens uppgift är att tillvarata dina intressen under förundersökningen och vid en följande rättegång. Din offentlige försvarare biträder dig vid polisförhör, kan vidta egna utredningsåtgärder samt förbereder dig inför rättegången.