Advokattiteln är i Sverige skyddad i lag, något som en juristtiteln inte är. Det betyder att enbart den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.
De krav som uppställs för att bli advokat är höga. Den som vill bli advokat ska först genomgå juridisk utbildning oftast nio terminer och i samband med utbildningen ta en jur. kand.-/juristexamen vid universitet.
Det krävs också att personen jobbat minst tre år med kvalificerad juridisk verksamhet, som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå, eller vid egen juridisk byrå. För att antas som ledamot i

Advokatsamfundet krävs i dag även en advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Slutligen kontrolleras att den sökandes ekonomi är i ordning, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Ofta när man talar om jurister så menar man en person som avlagt jur.kand./ juristexamen. I Sverige finns det dock inga krav för utbildning för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning, viket medför att i praktiken kan vem som helst starta en juristbyrå. Det är därför viktigt att kontroller vilken utbildning och erfarenhet personen i fråga har innan man anlitar denne för juridisk konsultation.