Upphovsrätt till en bild uppstår när den har fått en s.k. verkshöjd. Detta får bilden när den har uppnått en sådan konstnärlig egenart att den är unik. Oftast uppnår en vanlig bild ( även om den är redigerad ) inte verkshöjd.
En bild omfattas dock alltid av bildrätt, upphovsmannen (den som trycker på kamerans avtryckare) eller den som bilden överlåtits till har rätta att använda bilden.
Att du tagit en bild på en förbipasserande person är inte olagligt om det skett utomhus, s.k. streetfoto. Den som tagit bilden har rätt att använda den om det inte sker i marknadsföringssyfte, då krävs personens samtycke.