Allt oftare rapporteras om mord och andra brott som är hedersrelaterade. Men vad är hedersbrottslighet och hur bedöms den i domstolarna? Vi ställde frågor om hedersbrott till advokaten och Lexiqon-skribenten Thomas Bodström.

Vad karaktäriserar brott som begås med hedersmotiv?

Det karaktäriseras av att brottet begås för att upprätthålla sin egen eller sin familjs ”heder”. Om man inte reagerar kan det anses som skamfullt, t ex om en kvinna är otrogen.

Egentligen är ordet ”heder” en dålig benämning, eftersom s k hedersmord ofta begås av flera personer mot en försvarslös människa.

Har den typen av brottslighet blivit vanligare i Sverige?

Även sedan tidigare har det i Sverige funnits former av hedersbrott. Annars har det ökat i samband med att vi har fått en ökad invandring i Sverige, men vi ska komma ihåg att det är en extremt liten andel av våra invandrare som försvarar hedersbrott.

Bedöms hedersrelaterad brottslighet hårdare än annan brottslighet? Finns det regler om straffskärpning för hedersrelaterade brott?

Ja, ofta är det så med motiveringen att det sker mot en försvarslös människa, och det är välplanerat. Det är ju sällan ett hedersmord begås impulsivt så att det kan bedömas som dråp. Det finns ingen särskild paragraf om straffskärpning vid hedersrelaterade brott, men jag tror vi kommer få se en sådan i svensk lagstiftning är närtid.

Finns det några särskilda svårigheter med att bevisa ett hedersmotiv? Läggs det ner tillräckliga resurser på att utreda vad som har föranlett en brottslig gärning?

Det finns flera svårigheter när det gäller hedersrelaterad brottlighet. Det kan vara svårt att få folk att vittna eftersom det ofta rör familjemedlemmar, där man ibland inte ens har en skyldighet att vittna, men det finns också ett motsatt problem, nämligen att samtliga som varit involverad i ett hedersrelaterat brott bedöms därefter. Det finns exempel på där medgärningsmän inte alls insett att det rört sig om ett hedersbrott eller i vart fall inte haft ett sådant motiv.