Flygbolaget Thomas Cook Airlines, som bland annat äger reseföretaget Ving, har tidigt under måndagsmorgonen meddelat att de går i konkurs. För Dig som på grund av flygbolagets konkursansökan på något sätt drabbas, har vi sammanställt lite information:

Hittills är känt att all flygtrafik med Thomas Cook Airlines Scandinavia under måndagen är inställd på grund av flygförbud. Det bör dock noteras att Ving, som ägs av Thomas Cook Group, inte hittills är påverkat av konkursen, men deras flygplan har tagits ur trafik till dess att det är känt hur konkursen påverkar den skandinaviska divisionen.

Företaget har på sin hemsida meddelat att de gör allt de kan för att resenärer ska ombokas på andra flighter eller på annat sätt kunna ta sig hem. För det fall att Din resa inte kan ombokas, har Du som resenär rätt till full återbetalning av Din resas pris enligt Paketreselagen. Om Du har betalat Din resa med kreditkort, kan Du vända Dig till kortutgivaren för att söka kompensation där. Om Du har tecknat en reseförsäkring, hör av Dig till Ditt försäkringsbolag för att se så att Din försäkring täcker konkurser. Då kan Du få ersättning via försäkringsbolaget.

Du som reser med Ving eller annan paketresearrangör är även skyddad av arrangörens egen resegaranti. Vanligtvis sker då ansökan om ersättning via Kammarkollegiet, och måste ske inom tre månader från inställd flight. Vings resegaranti kan Du läsa om på https://kundservice.ving.se/Boka-och-betala/Resegarantin/84054263/Vad-innebaer-Resegarantin.htm

Tänk också på att resor som bokats via exempelvis Ving men flyger med ett annat bolag, eller reguljärflyg, inte påverkas av det inträffade. Det betyder att Du som inte flyger med en flight som tillhör Thomas Cook eller Ving inte behöver oroa Dig – Din flight ska avgå som planerat! Du kan enkelt se vilket bolag Du flyger med på Din biljett eller orderbekräftelse. Du kan även se på Ditt flygbolags hemsida vilka flighter som är inställda, och vilka som är planerade att avgå som vanligt. Flygplatsers hemsidor brukar också ha uppdaterad information om flygtrafiken.

Om Du har ett presentkort på Ving eller Thomas Cook föreslår vi att Du snabbt bokar något med det eller på annat sätt utnyttjar det. Risken finns dessvärre att Ditt presentkort blir värdelöst vid en konkurs. Generellt gäller att när ett företag går i konkurs så upphör också presentkort och tillgodokvitton att gälla. Dessa blir då en del av konkursboet. Det är möjligt att sätta upp sig på en s.k. fordringsägarlista (den upprättas av konkursförvaltaren), och därigenom notifiera att företaget på sätt och vis är skyldig Dig pengar. Problemet är att när det rör sig om så stora företag är det sällan som de tillgångar som finns över efter konkursen delas upp mellan alla fordringsägare. Oftast går man då efter turordning, och den som har störst fordran på konkursföretaget får oftast mer av eventuella tillgångar som finns kvar. Det innebär att konsumenter, som jämförelsevis har väldigt ”små” fordringar (även om det kan röra sig om tusentals kronor) i de flesta fall inte ser skymten av några pengar efter en konkurs däri de varit fordringsägare.

Ett annat alternativ kan vara att reklamera presentkortet till din kortleverantör – om det är möjligt! Detta är Din största chans att få ersättning för ett presentkort som Du antagligen inte kommer kunna använda. Här vill jag dock påminna om att det fortfarande finns en chans att Ving överlever konkursen, eftersom de inte omfattas av konkursansökan.

Du som inte vill vänta på besked och har bestämt Dig för att boka en ny resa hem eller bort, se till att du kontaktar Din researrangör innan – gärna via mail, så att det finns skriftligt. Risken finns annars att Du inte får ersättning för den nya resan.

Om Du upplever att Du inte har ekonomisk möjlighet att boka om Din hemresa, ska Du vända Dig till Utrikesdepartementet via Sveriges ambassad eller konsulat. De har möjlighet att bistå Dig finansiellt och låna Dig pengar för att kunna boka en ny flight hem. Observera dock att detta är ett lån, och att Du måste betala tillbaka de pengar som Du fått.

Sammanfattningsvis – håll Dig lugn, ha is i magen, och vänta på information. Det viktigaste är att Du och Ditt resesällskap är i säkerhet, och allt annat kommer lösa sig.