Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Om jag inte är dömd eller misstänkt för brott, kan jag ändå få ett tillträdesförbud?

Frågor om tillträdesförbud regleras i Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (TVI). Ett tillträdesförbud innebär att en person förbjuds att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för…