Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad innebär villkorlig dom?

Villkorlig dom regleras i 27 kap. brottsbalken och är en påföljd som tillämpas i stället för fängelse. En villkorlig dom är en strängare påföljd än enbart böter och innebär att den dömde har två års prövotid, att hen har en…

Vad betyder villkorlig dom?

Straffet villkorlig dom är en påföljd som domstolen kan döma ut om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år. Om den dömda återfaller i brottslighet under prövotiden…

Vad innebär samhällstjänst?

Samhällstjänst är en påföljd som du kan dömas till i kombination med exempelvis villkorlig dom.