Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Jag har fått avslag på min asylansökan och mitt ärende är nu avslutat. Finns det något jag kan göra för att öppna upp mitt ärende igen?

Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla först efter fyra år. Detta innebär du som fått ett beslut om avvisning eller utvisning först fyra år efter att den börjat gälla kan söka om asyl igen. En annan möjlighet för…